achternarijden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

volgen (ww) :
achternagaan, achternalopen, achternarijden, achternatrekken, komen na, nagaan, nakomen

woordverbanden van ‘achternarijden’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

achternazitten, achternarijden

Iemand in fig. zin voortdurend achternagaan, achternaloopen, om hem tot betere plichtsvervulling te brengen. Bij achternazitten staat meer de voortdurende ijver, bij achternarijden meer de kracht, waarmee men iemand tot zijn plicht drijft, op den voorgrond. Als men dien jongen niet beter achternazit, komt er niets van hem terecht. Zij dient bij eene knorrige weduwe, die haar duchtig achternarijdt.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c