opjagen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opjagen (ww) :
achternazitten, koteren, opdrijven, opjuinen, opjutten, opzwepen
opjagen (ww) :
aanzetten, opjutten, opzetten
opjagen (ww) :
achtervolgen, verdrijven

als synoniem van een ander trefwoord:

aanvuren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanstoken, aanwakkeren, aanzetten, bezielen, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aansporen (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, aanzetten, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanstoken (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, drijven, hitsen, ophitsen, opjagen, opporren, opruien, opstoken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
opzwepen (ww) :
aanzetten, opdrijven, ophitsen, opjagen, prikkelen, verhitten, voortdrijven
jagen (ww) :
aandrijven, drijven, jachten, opjagen, verdrijven, voortdrijven
storen (ww) :
beroeren, ontroeren, ontstellen, opjagen, troebleren, verwarren
opjutten (ww) :
opfokken, opjagen, opjuinen, opstoken, opzetten
opdrijven (ww) :
opjagen, verdrijven, verjagen
verdrijven (ww) :
opjagen

woordverbanden van ‘opjagen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c