afwerken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwerken (ww) :
volbrengen, voltooien, eindigen, afmaken, beëindigen
afwerken (ww) :
doorwerken, doormaken

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
afronden (ww) :
afwerken, afbouwen, voltooien, afwikkelen, eindigen, afmaken, beëindigen, finishen, afkrijgen, completeren, vervolmaken, klaarkrijgen, de laatste hand leggen aan, volvoeren, voleindigen, voleinden
eindigen (ww) :
afwerken, ophouden, afronden, stoppen, besluiten, voltooien, afbreken, klaarkomen, afhandelen, afsluiten, afmaken, sluiten, beëindigen, uitscheiden, einden, termineren, een eind maken, voleindigen
beëindigen (ww) :
afronden, ophouden, afwerken, afbouwen, volbrengen, besluiten, voltooien, afbreken, bijleggen, uitmaken, eindigen, afzien van, afsluiten, afmaken, opheffen, sluiten, afkappen, stopzetten, afzoenen
volbrengen (ww) :
presteren, uitvoeren, afwerken, verrichten, vervullen, doen, slagen, flikken, tot stand brengen, bolwerken, uitrichten, volvoeren, voleindigen
stellen (ww) :
verrekenen, afwerken, afwikkelen, afhandelen, afsluiten, afdoen, rechtzetten, vereffenen
afdoen (ww) :
afwerken, volbrengen, afraffelen, afhandelen, afmaken, beëindigen, termineren
klaarmaken (ww) :
afwerken, aanmaken, maken, prepareren, in orde maken, gereedmaken
afmaken (ww) :
afwerken, afronden, voltooien, beëindigen, termineren
voltooien (ww) :
afwerken, gereedmaken, perfectioneren
bijwerken (ww) :
afwerken, bijschaven, perfectioneren
afhandelen (ww) :
afwerken, regelen, afdoen
afbouwen (ww) :
afwerken, voltooien

woordverbanden van ‘afwerken’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c