completeren

als woordenboektrefwoord:

completeren:
(gecompleteerd), voltallig maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

completeren (ww) :
aanvullen, afronden, complementeren, vervolledigen, vervolmaken

als synoniem van een ander trefwoord:

afronden (ww) :
afbouwen, afkrijgen, afmaken, afwerken, afwikkelen, beëindigen, completeren, de laatste hand leggen aan, eindigen, finishen, klaarkrijgen, vervolmaken, voleinden, voleindigen, voltooien, volvoeren
aanvullen (ww) :
completeren, suppleren, vergroten, verhogen, vermeerderen, volmaken
aanvullen (ww) :
bijwerken, completeren, opvullen, vervolledigen, vullen
complementeren (ww) :
aanvullen, completeren, vervolledigen
invullen (ww) :
completeren, vervolledigen

woordverbanden van ‘completeren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c