machtigen

als woordenboektrefwoord:

machtigen:
(gemachtigd), de nodige volmacht geven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

committeren (ww) :
autoriseren, machtigen, mandateren, volmachtigen
delegeren (ww) :
afvaardigen, machtigen, mandateren
autoriseren (ww) :
machtigen, mandateren

woordverbanden van ‘machtigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 32:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c