roven

als woordenboektrefwoord:

roven:
(geroofd), stelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

stelen (ww) :
achteroverdrukken, bietsen, gappen, jatmouzen, jatmozen, jatten, kaaien, kapen, klauwen, ontvreemden, pikken, plunderen, ratsen, rausjen, rauzen, rollen, roven, schoepen, snaaien, snezen, verdonkeremanen, verduisteren, weggappen, weghalen, wegkapen, wegnemen, zich toe-eigenen
beroven (ww) :
bestelen, leeghalen, ontnemen, plunderen, rippen, roven, spoliëren, stelen, te kort doen, uitkleden, uitschudden, wegroven
wegnemen (ww) :
gappen, kapen, pakken, roven, stelen, toe-eigenen, wegkapen, wegpakken
plunderen (ww) :
leeghalen, maroderen, roven, stelen, stropen
schaken (ww) :
ontvoeren, roven

woordverbanden van ‘roven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ontvreemden, roven, stelen

Ontvreemden — rooven — stelen. Iemand het zijne ontnemen ten einde het zichzelf toe te eigenen. Ontvreemden drukt dit het zachtst uit en laat in het midden, of het op bedekte wijze dan wel openlijk geschiedt. Stelen is het arglistig wegnemen wat aan een ander behoort, hetgeen bij rooven openlijk en met geweld geschiedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
stelen, roven, ontvreemden, dieven

STELEN, ROOVEN, ONTVREEMDEN, DIEVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 177.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
roof

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0059 c