hullen

als woordenboektrefwoord:

hullen:
(gehuld), omwikkelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hullen (ww):
bedekken, inhullen, omhullen, omkleden, omwikkelen, verbergen, wikkelen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedekken (ww) :
afdekken, bedelven, behangen, bekleden, beleggen, dekken, hullen, kleden, omhullen, omkleden, omsluieren, overdekken, overladen, overtijgen, overtrekken, toedekken, verbergen, verhullen
omhullen (ww) :
bedekken, hullen, inkapselen, inpakken, inwikkelen, inzwachtelen, omgeven, omsluiten, omwikkelen, omwinden, omzwachtelen, verhullen, wikkelen
wikkelen (ww) :
hullen, inpakken, inwikkelen, omhullen, omslaan, sluiten, winden
verbinden (ww) :
hullen, omwinden, omzwachtelen, verband leggen, zwachtelen

woordverbanden van ‘hullen’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c