bekleden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bekleden (ww) :
bedekken, behangen, beschieten, beschoeien, capitonneren, draperen, inpakken, inwikkelen, kaften, kleden, overtrekken, stofferen, voeren
bekleden (ww) :
bezetten, innemen, uitoefenen, vervullen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedekken (ww) :
afdekken, bedelven, behangen, bekleden, beleggen, dekken, hullen, kleden, omhullen, omkleden, omsluieren, overdekken, overladen, overtijgen, overtrekken, toedekken, verbergen, verhullen
waarnemen (ww) :
aflossen, bekleden, inspringen, inspringen voor, invallen, invallen voor, overnemen, uitvoeren, vervangen, vervullen
uitoefenen (ww) :
aanwenden, bedrijven, bekleden, beoefenen, drijven, exerceren, gebruiken, toepassen, verrichten, voeren
bezetten (ww) :
bekleden, bemannen, bepleisteren, beslaan, innemen, occuperen
beleggen (ww) :
bedekken, bekleden, besmeren, leggen op
voeren (ww) :
bekleden, hebben, houden, uitoefenen
kleden (ww) :
bedekken, bekleden
aankleden (ww) :
bekleden
innemen (ww) :
bekleden
omkleden (ww) :
bekleden
overtrekken (ww) :
bekleden
vervullen (ww) :
bekleden

woordverbanden van ‘bekleden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 35:

dekken, bedekken, bekleden

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bekleden
ontkleden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c