bezetten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezetten (ww):
binnentrekken, binnenvallen, overheersen, overmeesteren, veroveren
bezetten (ww):
bekleden, bemannen, bepleisteren, beslaan, innemen, occuperen
bezetten (ww):
afzetten, versieren

als synoniem van een ander trefwoord:

bekleden (ww) :
bezetten, innemen, uitoefenen, vervullen
innemen (ww) :
bezetten, binnenvallen, overmeesteren
occuperen (ww) :
bezetten, bezit nemen van
vullen (ww) :
bezetten, occuperen

woordverbanden van ‘bezetten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bezetten, innemen

Bezetten — innemen. Eene plaats in bezit nemen. Wie eene plaats bezet, heeft het recht om dat te doen; wie haar inneemt, doet dat onwillekeurig of willekeurig en eigenmachtig, of heeft verlof er tijdelijk gebruik van te maken. Wilt gij mijne plaats een oogenblik innemen? Deze plaats is bezet, gij moogt haar dus niet innemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bezet, bezetten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0149 nc