toepassen

als woordenboektrefwoord:

toepassen:
(toegepast), gebruik maken van.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toepassen (ww) :
aanwenden, benutten, bezigen, gebruiken, hanteren, zich bedienen van

als synoniem van een ander trefwoord:

benutten (ww) :
aanboren, aangrijpen, benuttigen, exploiteren, gebruiken, profijt trekken, profiteren, toepassen, uitbaten, utiliseren, verzilveren
gebruiken (ww) :
aanwenden, behandelen, benutten, benuttigen, bezigen, hanteren, inschakelen, toepassen, utiliseren, zich bedienen van
aanwenden (ww) :
aangrijpen, besteden, bezigen, employeren, gebruiken, hanteren, laten gelden, toepassen, uitoefenen, uitvoeren
uitoefenen (ww) :
aanwenden, bedrijven, bekleden, beoefenen, drijven, exerceren, gebruiken, toepassen, verrichten, voeren
implementeren (ww) :
effectueren, realiseren, ten uitvoer brengen, toepassen, verwerkelijken, verwezenlijken
behandelen (ww) :
aanwenden, bezigen, gebruiken, hanteren, omgaan met, toepassen
uitvoeren (ww) :
doen, presteren, toepassen, verrichten

woordverbanden van ‘toepassen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c