logisch

als woordenboektrefwoord:

logisch:
bn. bw. op de redeneerkunde gegrond ; zuiver geredeneerd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

logisch (bn) :
natuurlijk, vanzelfsprekend, nogal wiedes
logisch (bn) :
samenhangend
logisch (bw) :
logischerwijze, logischerwijs

als synoniem van een ander trefwoord:

coherent (bn) :
samenhangend, logisch, steekhoudend, doortimmerd
duidelijk (bn) :
zuiver, helder, logisch, klaar, proper, lucide
consistent (bn) :
samenhangend, logisch
rationeel (bn) :
logisch, systematisch
vanzelfsprekend (bw) :
overduidelijk, duidelijk, zeker, logisch, onmiskenbaar, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, klaarblijkelijk, evident, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, logischerwijs, klaarblijkend
nogal wiedes (bw) :
logisch, logischerwijze, logischerwijs

woordverbanden van ‘logisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

logisch
onlogisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c