logisch

als woordenboektrefwoord:

logisch:
bn. bw. op de redeneerkunde gegrond ; zuiver geredeneerd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

logisch (bn) :
natuurlijk, nogal wiedes, vanzelfsprekend
logisch (bn) :
samenhangend
logisch (bw) :
logischerwijs, logischerwijze

als synoniem van een ander trefwoord:

coherent (bn) :
doortimmerd, logisch, samenhangend, steekhoudend
duidelijk (bn) :
helder, klaar, logisch, lucide, proper, zuiver
consistent (bn) :
logisch, samenhangend
rationeel (bn) :
logisch, systematisch
vanzelfsprekend (bw) :
duidelijk, evident, klaarblijkelijk, klaarblijkend, logisch, logischerwijs, onbetwistbaar, onloochenbaar, onmiskenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, zeker
nogal wiedes (bw) :
logisch, logischerwijs, logischerwijze

woordverbanden van ‘logisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

logisch
onlogisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c