beangst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

angstig (bn) :
bang, beangst, beducht, benauwd, benepen, bevreesd, bezorgd, gejaagd, huiverig, ongerust, schichtig, schuw
beklemd (bn) :
beangst, bedrukt, bekneld, benauwd, bezorgd

woordverbanden van ‘beangst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Door een gevoel van vrees of angst beklemd.

Bevreesd duidt aan dat iemand vrees koestert. (Zie angst.) Hij was bevreesd, zijn geld te verliezen.

Beangst is sterker. (Zie angst.) De ouders waren beangst, dat zij hun kind zouden verliezen.

Beducht wijst er op, dat men over den afloop of den uitslag bevreesd is; het behoort hoofdzakelijk tot den deftigen stijl. Gij behoeft voor zijn lot niet beducht te zijn.

Bezorgd is men, als men zorg, onrust over iets heeft. Ik ben bezorgd voor het behoud van zijn leven.

Bekommerd is veel sterker; het wijst op groote en drukkende onrust of verdriet. De vader zat bekommerd neer bij het ziekbed van zijn kind.

Als er in de volgende zinnen meer woorden ingevuld kunnen worden, geef dan telkens de schakeering in de beteekenis op.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 177:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c