bewust

als woordenboektrefwoord:

bewust:
bn. bekend, wetende.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewust (bn):
bedoeld, bekend, bezonnen, doelbewust, met opzet, moedwillig, opzettelijk, welbewust, weloverwogen, wetend, doelgericht, gericht, uit moedwil, vrijwillig
bewust (bn):
bedoeld, betreffend, betrokken, in kwestie
bewust (bw):
expres, met opzet

als synoniem van een ander trefwoord:

gericht (bn) :
bewust, doelbewust, doelgericht, expres, met opzet, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vrijwillig, welbewust, weloverwogen
weloverwogen (bn) :
bewust, doelbewust, doelgericht, expres, gericht, met opzet, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vooropgezet, vrijwillig

woordverbanden van ‘bewust’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bewust
onbewust

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c