bewust

als woordenboektrefwoord:

bewust:
bn. bekend, wetende.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewust (bn) :
bekend, bedoeld, vrijwillig, moedwillig, doelbewust, opzettelijk, gericht, doelgericht, met opzet, welbewust, weloverwogen, bezonnen, uit moedwil, wetend
bewust (bn) :
betrokken, bedoeld, in kwestie, betreffend
bewust (bw) :
met opzet, expres

als synoniem van een ander trefwoord:

gericht (bn) :
bewust, vrijwillig, moedwillig, doelbewust, opzettelijk, doelgericht, met opzet, welbewust, weloverwogen, expres, uit moedwil
weloverwogen (bn) :
bewust, vrijwillig, moedwillig, doelbewust, opzettelijk, gericht, doelgericht, met opzet, expres, uit moedwil, vooropgezet

woordverbanden van ‘bewust’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bewust
onbewust

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c