acceptabel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

acceptabel (bn) :
aanvaardbaar, passabel
acceptabel (bn) :
redelijk, aannemelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

aannemelijk (bn) :
geloofwaardig, redelijk, aanvaardbaar, geldig, waarschijnlijk, overtuigend, begrijpelijk, schappelijk, acceptabel, bespreekbaar, bevattelijk, plausibel, billijk, valabel
billijk (bn) :
recht, redelijk, matig, behoorlijk, goedkoop, geoorloofd, eerlijk, rechtvaardig, rechtmatig, schappelijk, acceptabel, fair, gewettigd, raisonnabel
rechtvaardig (bn) :
onpartijdig, redelijk, gerecht, eerlijk, rechtmatig, gegrond, juist, terecht, acceptabel, humaan, fair, gewettigd, billijk, gerechtvaardigd
aanvaardbaar (bn) :
redelijk, aannemelijk, schappelijk, acceptabel, billijk
passabel (bn) :
redelijk, acceptabel, draaglijk, tolerabel

woordverbanden van ‘acceptabel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c