begrijpelijk

als woordenboektrefwoord:

begrijpelijk:
bn. bw. (-er, -st), licht te begrijpen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begrijpelijk (bn) :
glashelder, te begrijpen, duidelijk, helder, verstaanbaar, verklaarbaar, klaar, bevattelijk
begrijpelijk (bn) :
aannemelijk, inzichtelijk, bevattelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

aannemelijk (bn) :
geloofwaardig, redelijk, aanvaardbaar, geldig, waarschijnlijk, overtuigend, begrijpelijk, schappelijk, acceptabel, bespreekbaar, bevattelijk, plausibel, billijk, valabel
klaar (bn) :
glashelder, zuiver, licht, duidelijk, helder, begrijpelijk, rijp, transparant, patent, ondubbelzinnig, zonneklaar, lucide
helder (bn) :
overtuigend, zuiver, duidelijk, begrijpelijk, klaar, inzichtelijk, overzichtelijk, limpide
duidelijk (bn) :
glashelder, verstaanbaar, begrijpelijk, aanschouwelijk, waarneembaar, overzichtelijk
overzichtelijk (bn) :
duidelijk, helder, begrijpelijk, schematisch, ordelijk, geordend, overschouwbaar
bevattelijk (bn) :
duidelijk, helder, aannemelijk, begrijpelijk, doorzichtig
verstaanbaar (bn) :
duidelijk, begrijpelijk, bevattelijk
inzichtelijk (bn) :
duidelijk, helder, begrijpelijk
natuurlijk (bn) :
verklaarbaar, begrijpelijk

woordverbanden van ‘begrijpelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Begrijpelijk is een passief begrip: het ziet op zaken, die men licht kan begrijpen, waarvan men de oorzaak licht kan inzien (soms wordt het, en nog meer het tegenovergestelde onbegrijpelijk, in actieven zin gebruikt; b.v. wat is hij van daag weer onbegrijpelijk; ik kan hem niets aan het verstand brengen); bevattelijk is een actief begrip wanneer het ziet op personen, die iets licht bevatten of begrijpen; in passieven zin is het synoniem met duidelijk, en beteekent dan wat voor de bevatting geschikt is. Hij weet alles zoo bevattelijk te maken. Duidelijk is sterker dan begrijpelijk en geeft te kennen, dat men iets bijna zonder nadenken kan begrijpen; van iets waarop in letterlijken of figuurlijken zin het volle licht valt, welks omtrekken dus goed waarneembaar en gemakkelijk te onderscheiden zijn, gebruikt men klaar en helder. Het eerste meer in tegenoverstelling van troebel, het tweede in tegenoverstelling van duister. (Vergelijk bij helder). Verstaanbaar is in de eerste plaats datgene, wat gemakkelijk gehoord kan worden, en vervolgens datgene, waarvan men gemakkelijk den zin kan vatten. Eene onbegrijpelijke dwaling. Een bevattelijk kind. Een duidelijk bewijs. Hij spreekt verstaanbare taal. Hij gaf ons eene klare en heldere voorstelling der zaak.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 245:

begrijpelijk, duidelijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

begrijpelijk
onbegrijpelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c