waarneembaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarneembaar (bn) :
hoorbaar, kenbaar, merkbaar, perceptibel, voelbaar, zichtbaar
waarneembaar (bw) :
zienderogen

als synoniem van een ander trefwoord:

duidelijk (bn) :
aanschouwelijk, begrijpelijk, glashelder, overzichtelijk, verstaanbaar, waarneembaar
zichtbaar (bn) :
blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk, merkbaar, opvallend, waarneembaar
voelbaar (bn) :
aanmerkelijk, duidelijk, merkbaar, waarneembaar
sensibel (bn) :
waarneembaar

woordverbanden van ‘waarneembaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waarneembaar
onwaarneembaar

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c