zichtbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zichtbaar (bn) :
opvallend, duidelijk, blijkbaar, merkbaar, klaarblijkelijk, waarneembaar
zichtbaar (bn) :
zienlijk, visibel
zichtbaar (bn) :
openlijk
zichtbaar (bw) :
zienderogen

als synoniem van een ander trefwoord:

klaarblijkelijk (bn) :
zichtbaar, kennelijk, duidelijk, tastbaar, onmiskenbaar, evident, zonneklaar, ostensibel
uiterlijk (bn) :
zichtbaar, formeel, van buiten, uitwendig, buiten-, extrinsiek
waarneembaar (bn) :
zichtbaar, voelbaar, hoorbaar, kenbaar, merkbaar, perceptibel
manifest (bn) :
zichtbaar, duidelijk, onmiskenbaar, onloochenbaar, apert
kennelijk (bn) :
zichtbaar, duidelijk, apert
openlijk (bw) :
zichtbaar, open, onbedekt, uitgesproken, openbaar, ronduit, hardop, publiekelijk, onomwonden, onverholen, ostensibel, in het openbaar

woordverbanden van ‘zichtbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 182:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zichtbaar
blind, onzichtbaar

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c