zichtbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zichtbaar (zn):
visibel, zienlijk
zichtbaar (zn):
openlijk
zichtbaar (bn):
blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk, merkbaar, opvallend, waarneembaar
zichtbaar (bw):
zienderogen

als synoniem van een ander trefwoord:

klaarblijkelijk (bn) :
duidelijk, evident, kennelijk, onmiskenbaar, ostensibel, tastbaar, zichtbaar, zonneklaar
uiterlijk (bn) :
buiten-, extrinsiek, formeel, uitwendig, van buiten, zichtbaar
waarneembaar (bn) :
hoorbaar, kenbaar, merkbaar, perceptibel, voelbaar, zichtbaar
kennelijk (bn) :
apert, duidelijk, zichtbaar
openlijk (bw) :
hardop, in het openbaar, onbedekt, onomwonden, onverholen, open, openbaar, ostensibel, publiekelijk, ronduit, uitgesproken, zichtbaar
manifest (zn) :
apert, duidelijk, onloochenbaar, onmiskenbaar, zichtbaar

woordverbanden van ‘zichtbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 182:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zichtbaar
blind, onzichtbaar

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c