ogenschijnlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ogenschijnlijk (bw):
naar het zich laat aanzien, schijnbaar, zo te zien
ogenschijnlijk (bw):
blijkbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

uiterlijk (bn) :
ogenschijnlijk
zo te zien (bw) :
blijkbaar, kennelijk, klaarblijkelijk, naar het zich laat aanzien, ogenschijnlijk, schijnbaar
blijkbaar (bw) :
kennelijk, klaarblijkelijk, ogenschijnlijk, schijnbaar, zo te zien
schijnbaar (bw) :
blijkbaar, kwansuis, loos, ogenschijnlijk, quasi
zo te zien (bw) :
blijkbaar, kennelijk, ogenschijnlijk

woordverbanden van ‘ogenschijnlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ogenschijnlijk:
schijnbaar
schijnbaar:
ogenschijnlijk, bedrieglijk, loos, blind, vals (niet: blijkbaar)

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
baarblijkelijk, duidelijk, klaar, ogenschijnlijk, in het oog lopend, tastbaar, zichtbaar

BAARBLIJKELIJK, DUIDELIJK, KLAAR, OOGENSCHIJNLIJK, IN HET OOG LOOPEND, TASTBAAR, ZIGTBAAR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 182.

in hedendaagse spelling:
uitgemaakt, ogenschijnlijk, onloochenbaar, zeker

UITGEMAAKT, OOGENSCHIJNLIJK, ONLOOCHENBAAR, ZEKER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 203.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ogenschijnlijk
blijkbaar, kennelijk, klaarblijkelijk

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c