kennelijk

als woordenboektrefwoord:

kennelijk, kenlijk:
bn. bw. (-er, -st), blijkbaar ; zeer duidelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kennelijk (bn):
apert, duidelijk, zichtbaar
kennelijk (bw):
apert, blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk, zo te zien

als synoniem van een ander trefwoord:

onmiskenbaar (bn) :
apert, duidelijk, evident, flagrant, kennelijk, klaarblijkelijk, manifest, onbetwistbaar, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, uitgesproken
klaarblijkelijk (bn) :
duidelijk, evident, kennelijk, onmiskenbaar, ostensibel, tastbaar, zichtbaar, zonneklaar
precies (bn) :
blijkbaar, kennelijk
zo te zien (bw) :
blijkbaar, kennelijk, klaarblijkelijk, naar het zich laat aanzien, ogenschijnlijk, schijnbaar
blijkbaar (bw) :
kennelijk, klaarblijkelijk, ogenschijnlijk, schijnbaar, zo te zien
zo te zien (bw) :
blijkbaar, kennelijk, ogenschijnlijk
klaarblijkelijk (bw) :
blijkbaar, kennelijk, zo te zien
evident (bw) :
blijkbaar, kennelijk

woordverbanden van ‘kennelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kennelijk
ogenschijnlijk, schijnbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.231.109.238.

debug info: 0.0022 c