kennelijk

als woordenboektrefwoord:

kennelijk, kenlijk:
bn. bw. (-er, -st), blijkbaar ; zeer duidelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kennelijk (bn) :
apert, duidelijk, zichtbaar
kennelijk (bw) :
apert, blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk, zo te zien

als synoniem van een ander trefwoord:

onmiskenbaar (bn) :
apert, duidelijk, evident, flagrant, kennelijk, klaarblijkelijk, manifest, onbetwistbaar, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, uitgesproken
klaarblijkelijk (bn) :
duidelijk, evident, kennelijk, onmiskenbaar, ostensibel, tastbaar, zichtbaar, zonneklaar
precies (bn) :
blijkbaar, kennelijk
zo te zien (bw) :
blijkbaar, kennelijk, klaarblijkelijk, naar het zich laat aanzien, ogenschijnlijk, schijnbaar
blijkbaar (bw) :
kennelijk, klaarblijkelijk, ogenschijnlijk, schijnbaar, zo te zien
zo te zien (bw) :
blijkbaar, kennelijk, ogenschijnlijk
klaarblijkelijk (bw) :
blijkbaar, kennelijk, zo te zien
evident (bw) :
blijkbaar, kennelijk

woordverbanden van ‘kennelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kennelijk
ogenschijnlijk, schijnbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0054 c