onpartijdig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onpartijdig (bn) :
objectief, neutraal, onbevangen, onvooringenomen, onbevooroordeeld

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtvaardig (bn) :
onpartijdig, redelijk, gerecht, eerlijk, rechtmatig, gegrond, juist, terecht, acceptabel, humaan, fair, gewettigd, billijk, gerechtvaardigd
objectief (bn) :
onpartijdig, zakelijk, afstandelijk, feitelijk, onbevangen, waardevrij, onbevooroordeeld
onbevangen (bn) :
onpartijdig, objectief, ongedwongen, vrijmoedig, onbevooroordeeld, onbeschroomd
onbevooroordeeld (bn) :
onpartijdig, objectief, fris, onbevangen, onzijdig
onzijdig (bn) :
onpartijdig, neutraal, afzijdig, onbevooroordeeld
neutraal (bn) :
onpartijdig, onzijdig, afzijdig, niet-gebonden

woordverbanden van ‘onpartijdig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

onpartijdig, onzijdig

Niet voor de eene of andere partij vooringenomen zijn.

Onzijdig zegt, dat men in het geheel geen partij kiest (althans niet openlijk); de onzijdige laat dus uit niets blijken, 't zij door woorden of daden, welke partij zijn sympathie heeft. In den strijd tusschen de Remonstranten en Contra-Remonstranten hield, prins Maurits zich eerst onzijdig.

De onpartijdige kiest wel partij, d.w.z. geeft wel aan de eene of andere partij zijn voorkeur, maar hij doet dit uit volle overtuiging, zonder zich door vrees, omkooperij winstbejag of andere onedele drijfveeren te laten leiden; het is hem alleen om de waarheid te doen; daarbij wil hij ook gaarne het goede in zijn tegenpartij erkennen. Deze geschiedschrijver staat bekend als een onpartijdig man.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 52:

onzijdig, onpartijdig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onpartijdig
partijdig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c