onpartijdig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onpartijdig (bn):
neutraal, objectief, onbevangen, onbevooroordeeld, onvooringenomen

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
objectief (bn) :
afstandelijk, feitelijk, onbevangen, onbevooroordeeld, onpartijdig, waardevrij, zakelijk
onbevangen (bn) :
objectief, onbeschroomd, onbevooroordeeld, ongedwongen, onpartijdig, vrijmoedig
onbevooroordeeld (bn) :
fris, objectief, onbevangen, onpartijdig, onzijdig
onzijdig (bn) :
afzijdig, neutraal, onbevooroordeeld, onpartijdig
neutraal (bn) :
afzijdig, niet-gebonden, onpartijdig, onzijdig

woordverbanden van ‘onpartijdig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

onpartijdig, onzijdig

Niet voor de eene of andere partij vooringenomen zijn.

Onzijdig zegt, dat men in het geheel geen partij kiest (althans niet openlijk); de onzijdige laat dus uit niets blijken, 't zij door woorden of daden, welke partij zijn sympathie heeft. In den strijd tusschen de Remonstranten en Contra-Remonstranten hield, prins Maurits zich eerst onzijdig.

De onpartijdige kiest wel partij, d.w.z. geeft wel aan de eene of andere partij zijn voorkeur, maar hij doet dit uit volle overtuiging, zonder zich door vrees, omkooperij winstbejag of andere onedele drijfveeren te laten leiden; het is hem alleen om de waarheid te doen; daarbij wil hij ook gaarne het goede in zijn tegenpartij erkennen. Deze geschiedschrijver staat bekend als een onpartijdig man.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 52:

onzijdig, onpartijdig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onpartijdig
partijdig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c