zo nodig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zo nodig (bw) :
desnoods, indien nodig

als synoniem van een ander trefwoord:

desgevallend (bw) :
casu quo, eventueel, gebeurlijk, zo nodig
desnoods (bw) :
als het moet, eventueel, zo nodig

woordverbanden van ‘zo nodig’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c