nodig hebben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nodig hebben (ww) :
behoeven, benodigen

als synoniem van een ander trefwoord:

behoeven (ww) :
nodig hebben, vergen, vragen

woordverbanden van ‘nodig hebben’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

behoeven, nodig hebben

Gebrek hebben aan iets, dat men voor zijn doel niet ontberen kan. Bij behoeven staat meer het feit, dat men gebrek heeft, op den voorgrond; bij noodig hebben wordt meer gedacht aan het doel, dat men, zonder hetgeen men noodig heeft, niet bereiken kan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 253:

behoeven, nodig hebben

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c