nodig hebben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nodig hebben (ww):
behoeven, benodigen

als synoniem van een ander trefwoord:

behoeven (ww) :
nodig hebben, vergen, vragen

woordverbanden van ‘nodig hebben’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
behoeven, nodig hebben

Behoeven — noodig hebben. Gebrek hebben aan iets, dat men voor zijn doel niet ontberen kan. Bij behoeven staat meer het feit, dat men gebrek heeft, op den voorgrond; bij noodig hebben wordt meer gedacht aan het doel, dat men, zonder hetgeen men noodig heeft, niet bereiken kan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
behoeven, nodig hebben

BEHOEVEN, NOODIG HEBBEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 253.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
hebben, nodig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c