behoeven

als woordenboektrefwoord:

behoeven:
(behoefd), nodig hebben.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behoeven (ww):
nodig hebben, vergen, vragen
behoeven (ww):
hoeven, nodig zijn

als synoniem van een ander trefwoord:

eisen (ww) :
bedingen, behoeven, inhouden, noodzaken, vereisen, vergen, verplichten tot
vereisen (ww) :
behoeven, eisen, gebieden, kosten, vergen, verlangen, vorderen, vragen
vragen (ww) :
behoeven, vereisen, vergen
nodig hebben (ww) :
behoeven, benodigen
moeten (ww) :
behoeven, hoeven
hoeven (ww) :
behoeven

woordverbanden van ‘behoeven’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
behoeven, nodig hebben

Behoeven — noodig hebben. Gebrek hebben aan iets, dat men voor zijn doel niet ontberen kan. Bij behoeven staat meer het feit, dat men gebrek heeft, op den voorgrond; bij noodig hebben wordt meer gedacht aan het doel, dat men, zonder hetgeen men noodig heeft, niet bereiken kan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
behoeven, nodig hebben

BEHOEVEN, NOODIG HEBBEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 253.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0024 c