behoeven

als woordenboektrefwoord:

behoeven:
(behoefd), nodig hebben.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behoeven (ww) :
vragen, nodig hebben, vergen
behoeven (ww) :
nodig zijn, hoeven

als synoniem van een ander trefwoord:

eisen (ww) :
inhouden, verplichten tot, behoeven, vereisen, bedingen, vergen, noodzaken
vereisen (ww) :
kosten, gebieden, verlangen, vragen, vorderen, eisen, behoeven, vergen
vragen (ww) :
behoeven, vereisen, vergen
nodig hebben (ww) :
behoeven, benodigen
moeten (ww) :
hoeven, behoeven
hoeven (ww) :
behoeven

woordverbanden van ‘behoeven’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

behoeven, nodig hebben

Gebrek hebben aan iets, dat men voor zijn doel niet ontberen kan. Bij behoeven staat meer het feit, dat men gebrek heeft, op den voorgrond; bij noodig hebben wordt meer gedacht aan het doel, dat men, zonder hetgeen men noodig heeft, niet bereiken kan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 253:

behoeven, nodig hebben

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c