noodlottig

als woordenboektrefwoord:

noodlottig:
bn. bw. (-er, -st), ongelukkig ; hoogst schadelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

noodlottig (bn) :
fataal, rampzalig, dodelijk, onafwendbaar, catastrofaal, funest, verderfelijk, heilloos, fnuikend
noodlottig (bn) :
rampzalig, droevig, ongelukkig, rampspoedig, onheilbrengend

als synoniem van een ander trefwoord:

treurig (bn) :
beroerd, zielig, naar, akelig, bedroevend, tragisch, ellendig, noodlottig, troosteloos, armzalig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, deerlijk, deerniswekkend, godsjammerlijk, beklagenswaardig, lamentabel
rampzalig (bn) :
ongelukkig, ellendig, noodlottig, catastrofaal, funest, verderfelijk, godverlaten, desastreus, onzalig, heilloos, rampspoedig, malheureus
funest (bn) :
fataal, rampzalig, moordend, noodlottig, catastrofaal, verderfelijk, fnuikend, pernicieus
heilloos (bn) :
fataal, rampzalig, noodlottig, funest, verderfelijk, desastreus, rampspoedig, snood
rampspoedig (bn) :
rampzalig, ongelukkig, noodlottig, catastrofaal, desastreus, calamiteus
ongelukkig (bn) :
rampzalig, onfortuinlijk, onheilspellend, noodlottig, rampspoedig
desastreus (bn) :
rampzalig, noodlottig, catastrofaal, heilloos, rampspoedig
nefast (bn) :
fataal, rampzalig, noodlottig, funest, verderfelijk
fataal (bn) :
rampzalig, dodelijk, noodlottig, funest
onzalig (bn) :
fataal, noodlottig, funest, rampspoedig
tragisch (bn) :
fataal, rampzalig, noodlottig

woordverbanden van ‘noodlottig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0121 nc