noodlottig

als woordenboektrefwoord:

noodlottig:
bn. bw. (-er, -st), ongelukkig ; hoogst schadelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

noodlottig (bn) :
catastrofaal, dodelijk, fataal, fnuikend, funest, heilloos, onafwendbaar, rampzalig, verderfelijk
noodlottig (bn) :
droevig, ongelukkig, onheilbrengend, rampspoedig, rampzalig

als synoniem van een ander trefwoord:

treurig (bn) :
akelig, armzalig, bedroevend, beklagenswaardig, beroerd, deerlijk, deerniswekkend, ellendig, erbarmelijk, godsjammerlijk, jammerlijk, lamentabel, miserabel, naar, noodlottig, tragisch, troosteloos, zielig
rampzalig (bn) :
catastrofaal, desastreus, ellendig, funest, godverlaten, heilloos, malheureus, noodlottig, ongelukkig, onzalig, rampspoedig, verderfelijk
funest (bn) :
catastrofaal, fataal, fnuikend, moordend, noodlottig, pernicieus, rampzalig, verderfelijk
heilloos (bn) :
desastreus, fataal, funest, noodlottig, rampspoedig, rampzalig, snood, verderfelijk
rampspoedig (bn) :
calamiteus, catastrofaal, desastreus, noodlottig, ongelukkig, rampzalig
ongelukkig (bn) :
noodlottig, onfortuinlijk, onheilspellend, rampspoedig, rampzalig
desastreus (bn) :
catastrofaal, heilloos, noodlottig, rampspoedig, rampzalig
nefast (bn) :
fataal, funest, noodlottig, rampzalig, verderfelijk
fataal (bn) :
dodelijk, funest, noodlottig, rampzalig
onzalig (bn) :
fataal, funest, noodlottig, rampspoedig
tragisch (bn) :
fataal, noodlottig, rampzalig

woordverbanden van ‘noodlottig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c