nefast

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nefast (bn) :
fataal, funest, noodlottig, rampzalig, verderfelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

verderfelijk (bn) :
afkeurenswaardig, fataal, funest, laakbaar, nefast, pernicieus, schadelijk, slecht

woordverbanden van ‘nefast’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c