ongezond

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongezond (bn) :
nadelig, schadelijk
ongezond (bn) :
ziekelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

flets (bn) :
bleek, bleekjes, dof, flauw, fleps, iel, mat, ongezond, pips, slap, vaal, verlept, verschoten, wee, wit weggetrokken, witjes, zwak, zwemmerig
schadelijk (bn) :
funest, giftig, kwaad, kwalijk, nadelig, ongezond, pernicieus, slecht, verderfelijk, verkeerd
ziekelijk (bn) :
gebrekkig, kramakkel, kwakkelig, kwijnend, ongezond, sukkelend, sukkelig, zwak, zwakkelijk
ziek (bn) :
beroerd, ellendig, koortsig, krank, kwakkelig, misselijk, naar, ongesteld, ongezond, onwel
nadelig (bn) :
bezwarend, kwalijk, ongezond, ongunstig, onvoordelig, pernicieus, schadelijk
slecht (bn) :
belabberd, beroerd, mager, ongezond, pips, ziek, zwak

woordverbanden van ‘ongezond’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongezond
gezond

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c