breekbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

breekbaar (bn) :
zwak, teer, fragiel, broos, bros, frêle

als synoniem van een ander trefwoord:

teer (bn) :
kwetsbaar, zacht, gevoelig, fijn, zwak, breekbaar, delicaat, tenger, broos, frêle
broos (bn) :
kwetsbaar, zwak, teer, breekbaar, teder, fragiel, onvast, frêle, teertjes
bros (bn) :
knapperig, breekbaar, krokant, fragiel, brokkelig, knappend
zwak (bn) :
gevoelig, fijn, zwakjes, teer, breekbaar, tenger
fragiel (bn) :
zwak, teer, breekbaar, broos, bros

woordverbanden van ‘breekbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

breekbaar:
broos, bros, brokkelig, zwak
broos:
breekbaar
teer:
breekbaar, broos
zwak:
breekbaar, kwetsbaar

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

breekbaar, broos, bros

Wat breekbaar is kan met meer of minder gemak, wat broos is kan zeer gemakkelijk gebroken worden. Hard glas is breekbaar, fijn glas is broos. Het mahoniehout is schoon, maar bros. Figuurlijk heeft broos de beteekenis van vergankelijk. De mensch is een broos wezen; de goederen der wereld zijn broos. Wat de eigenlijke beteekenis aangaat en wat den oorsprong betreft, is bros hetzelfde als broos. Het wordt echter alleen praedicatief gebruikt en dan met de bijbeteekenis van licht afbrokkelend.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

breekbaar, broos, bros

Wat gemakkelijk gebroken kan worden.

Breekbaar zegt, dat het breken van iets weinig inspanning kost, zoodat het spoedig breekt: breekbare waar (porselein, aardewerk, enz., ook een houten stok, maar niet een ijzeren staaf). Broos duidt aan, dat iets zeer breekbaar is, zoodat groote voorzichtigheid wordt vereischt: dit dunne glas is broos. Figuurlijk beteekent het: teer, vergankelijk, niet bestendig: Een brooze gezondheid.

Bros zegt, dat iets gemakkelijk afbrokkelt (en daardoor breekt) : het ijs is bros.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 407:

breekbaar, brokkelig, broos

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c