bros

als woordenboektrefwoord:

bros:
bn. (-ser, -t), hard en gemakkelijk te kruimelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bros (bn):
breekbaar, brokkelig, fragiel, knappend, knapperig, krokant

als synoniem van een ander trefwoord:

breekbaar (bn) :
broos, bros, fragiel, frêle, teer, zwak
fragiel (bn) :
breekbaar, broos, bros, teer, zwak
knapperig (bn) :
bros, krokant

woordverbanden van ‘bros’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
breekbaar, broos, bros

Breekbaar — broos — bros. Wat breekbaar is kan met meer of minder gemak, wat broos is kan zeer gemakkelijk gebroken worden. Hard glas is breekbaar, fijn glas is broos. Het mahoniehout is schoon, maar bros. Figuurlijk heeft broos de beteekenis van vergankelijk. De mensch is een broos wezen; de goederen der wereld zijn broos. Wat de eigenlijke beteekenis aangaat en wat den oorsprong betreft, is bros hetzelfde als broos. Het wordt echter alleen praedicatief gebruikt en dan met de bijbeteekenis van licht afbrokkelend.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
breekbaar, broos, bros

70. Breekbaar — broos — bros.

Wat gemakkelijk gebroken kan worden.

Breekbaar zegt, dat het breken van iets weinig inspanning kost, zoodat het spoedig breekt: breekbare waar (porselein, aardewerk, enz., ook een houten stok, maar niet een ijzeren staaf). Broos duidt aan, dat iets zeer breekbaar is, zoodat groote voorzichtigheid wordt vereischt: dit dunne glas is broos. Figuurlijk beteekent het: teer, vergankelijk, niet bestendig: Een brooze gezondheid.

Bros zegt, dat iets gemakkelijk afbrokkelt (en daardoor breekt) : het ijs is bros.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bros
taai

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0027 c