prikkelbaar

als woordenboektrefwoord:

prikkelbaar:
bn. (-der, -st), lichtgeraakt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prikkelbaar (bn):
geprikkeld, heetgebakerd, irritabel, kittelorig, knorrig, korzelig, kregel, kregelig, kribbig, kriegel, krikkel, lichtgeraakt, ontvlambaar, opvliegend, sanguinisch, sensibel, susceptibel, wrevelig

als synoniem van een ander trefwoord:

knorrig (bn) :
brommerig, brommig, chagrijnig, geïrriteerd, gemelijk, humeurig, kniezerig, korzelig, kregel, mopperig, morose, narrig, nors, nurks, ontevreden, prikkelbaar, wrevelig
boos (bn) :
gebeten, geërgerd, giftig, grammoedig, gramstorig, grimmig, kwaad, nijdig, prikkelbaar, toornig, verbolgen, vergramd, verstoord, vertoornd, woedend, wrevelig
lichtgeraakt (bn) :
fijngevoelig, gevoelig, kittelachtig, kittelorig, korzelig, kribbig, kwetsbaar, prikkelbaar, susceptibel, tips
kribbig (bn) :
geïrriteerd, gemelijk, humeurig, kattig, klagend, korzelig, lichtgeraakt, narrig, prikkelbaar, wrevelig, zuur
korzelig (bn) :
gemelijk, humeurig, knorrig, kortaf, kregel, kribbig, krikkel, lichtgeraakt, nors, ontstemd, prikkelbaar
zenuwachtig (bn) :
geagiteerd, gejaagd, gespannen, nerveus, onrustig, opgewonden, prikkelbaar, rusteloos, schrikachtig
kregel (bn) :
bits, driftig, geërgerd, geïrriteerd, kittelorig, korzelig, prikkelbaar, weerbarstig, wrevelig
nerveus (bn) :
geagiteerd, geladen, gespannen, ongedurig, prikkelbaar, rusteloos, zenuwachtig
heetgebakerd (bn) :
driftig, onbeheerst, onbezonnen, ongeduldig, prikkelbaar, vurig
opvliegend (bn) :
cholerisch, driftig, heetgebakerd, prikkelbaar, vief
kortaangebonden (bn) :
driftig, heetgebakerd, opvliegend, prikkelbaar
sensibel (bn) :
gevoelig, ontvankelijk, prikkelbaar, sensitief
sensitief (bn) :
kwetsbaar, overgevoelig, prikkelbaar
overgevoelig (bn) :
kittelorig, prikkelbaar
ontvlambaar (bn) :
prikkelbaar
sanguinicus (zn) :
prikkelbaar, volbloedig

woordverbanden van ‘prikkelbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
driftig, kittelorig, lichtgeraakt, oplopend, opvliegend, prikkelbaar

Driftig — kitteloorig — lichtgeraakt — oploopend — opvliegend — prikkelbaar. Zich gauw tot eene hartstochtelijke gemoedsbeweging latende vervoeren. De driftige heeft een hartstochtelijk temperament, en laat zich snel tot drift vervoeren, maar is onmiddellijk daarna weer alles vergeten. Oploopend, en in nog sterkere mate opvliegend geven te kennen, dat men een hartstochtelijk en strijdlustig karakter heeft, en bij de minste aanleiding in een heftige en snelle driftvervoering kan raken. Bij deze woorden staat meer het plotselinge en heftige der vervoering op den voorgrond, minder de aard der gemoedsbeweging. Kitteloorig is iemand, die een lastig, onaangenaam humeur heeft, en niets van anderen verdragen kan; bij de minste aanleiding wordt de kitteloorige boos, zonder als de driftige spoedig alles te vergeten. Lichtgeraakt is hetzelfde als kitteloorig, maar in minder sterke mate. Prikkelbaar is lichtgeraakt tengevolge van overgevoeligheid der zenuwen, of in 't algemeen tengevolge van een ziekelijken toestand van het lichaam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0022 c