prikkelbaar

als woordenboektrefwoord:

prikkelbaar:
bn. (-der, -st), lichtgeraakt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prikkelbaar (bn) :
knorrig, geprikkeld, ontvlambaar, lichtgeraakt, opvliegend, kribbig, kriegel, heetgebakerd, sensibel, wrevelig, korzelig, kregelig, irritabel, kregel, sanguinisch, kittelorig, susceptibel, krikkel

als synoniem van een ander trefwoord:

knorrig (bn) :
humeurig, geïrriteerd, ontevreden, prikkelbaar, mopperig, nors, brommerig, chagrijnig, narrig, wrevelig, korzelig, kniezerig, nurks, brommig, kregel, gemelijk, morose
boos (bn) :
woedend, grimmig, geërgerd, giftig, gebeten, prikkelbaar, verstoord, kwaad, nijdig, verbolgen, wrevelig, toornig, grammoedig, vertoornd, vergramd, gramstorig
lichtgeraakt (bn) :
kwetsbaar, gevoelig, tips, prikkelbaar, fijngevoelig, kribbig, korzelig, kittelachtig, kittelorig, susceptibel
kribbig (bn) :
humeurig, zuur, geïrriteerd, lichtgeraakt, prikkelbaar, kattig, narrig, wrevelig, korzelig, klagend, gemelijk
korzelig (bn) :
humeurig, knorrig, lichtgeraakt, prikkelbaar, kortaf, ontstemd, nors, kribbig, kregel, gemelijk, krikkel
zenuwachtig (bn) :
nerveus, opgewonden, rusteloos, gespannen, prikkelbaar, gejaagd, onrustig, schrikachtig, geagiteerd
kregel (bn) :
geërgerd, geïrriteerd, driftig, prikkelbaar, weerbarstig, bits, wrevelig, korzelig, kittelorig
nerveus (bn) :
zenuwachtig, rusteloos, geladen, gespannen, prikkelbaar, geagiteerd, ongedurig
heetgebakerd (bn) :
ongeduldig, driftig, prikkelbaar, vurig, onbeheerst, onbezonnen
opvliegend (bn) :
driftig, prikkelbaar, heetgebakerd, cholerisch, vief
kortaangebonden (bn) :
driftig, prikkelbaar, opvliegend, heetgebakerd
sensibel (bn) :
gevoelig, prikkelbaar, sensitief, ontvankelijk
sensitief (bn) :
kwetsbaar, overgevoelig, prikkelbaar
overgevoelig (bn) :
prikkelbaar, kittelorig
ontvlambaar (bn) :
prikkelbaar
sanguinicus (zn) :
prikkelbaar, volbloedig

woordverbanden van ‘prikkelbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zich gauw tot eene hartstochtelijke gemoedsbeweging latende vervoeren. De driftige heeft een hartstochtelijk temperament, en laat zich snel tot drift vervoeren, maar is onmiddellijk daarna weer alles vergeten. Oploopend, en in nog sterkere mate opvliegend geven te kennen, dat men een hartstochtelijk en strijdlustig karakter heeft, en bij de minste aanleiding in een heftige en snelle driftvervoering kan raken. Bij deze woorden staat meer het plotselinge en heftige der vervoering op den voorgrond, minder de aard der gemoedsbeweging. Kitteloorig is iemand, die een lastig, onaangenaam humeur heeft, en niets van anderen verdragen kan; bij de minste aanleiding wordt de kitteloorige boos, zonder als de driftige spoedig alles te vergeten. Lichtgeraakt is hetzelfde als kitteloorig, maar in minder sterke mate. Prikkelbaar is lichtgeraakt tengevolge van overgevoeligheid der zenuwen, of in 't algemeen tengevolge van een ziekelijken toestand van het lichaam.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c