schrikachtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bang (bn) :
angstig, angstvallig, angstwekkend, bangelijk, bedeesd, beducht, benard, benauwd, beschroomd, bevreesd, bezorgd, blo, huiverig, in spanning, kleinhartig, laf, lafhartig, nerveus, ongerust, schijterig, schrikachtig, schuchter, schuw, timide, vervaard, vol spanning, vreesachtig
bevreesd (bn) :
angstig, angstvallig, bang, bangelijk, bedeesd, beducht, benauwd, beschroomd, bezorgd, huiverig, kleinhartig, laf, lafhartig, nerveus, ongerust, schijterig, schrikachtig, schuw, vervaard, vreesachtig
zenuwachtig (bn) :
geagiteerd, gejaagd, gespannen, nerveus, onrustig, opgewonden, prikkelbaar, rusteloos, schrikachtig
kopschuw (bn) :
angstig, schichtig, schrikachtig, verlegen, wantrouwend

woordverbanden van ‘schrikachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

schichtig:
schrikachtig, schuchter, schuw, bang

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0175 nc