geagiteerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geagiteerd (bn) :
geprikkeld, nerveus, onrustig, opgewonden, zenuwachtig

als synoniem van een ander trefwoord:

opgewonden (bn) :
driftig, druk, geagiteerd, gejaagd, gespannen, geëxalteerd, gloeiend, in vervoering, koortsachtig, nerveus, onrustig, overspannen, rusteloos, verhit, verontrust, zenuwachtig
onrustig (bn) :
beweeglijk, druk, geagiteerd, gejaagd, hectisch, koortsachtig, ongedurig, onstuimig, veelbewogen, woelig
zenuwachtig (bn) :
geagiteerd, gejaagd, gespannen, nerveus, onrustig, opgewonden, prikkelbaar, rusteloos, schrikachtig
nerveus (bn) :
geagiteerd, geladen, gespannen, ongedurig, prikkelbaar, rusteloos, zenuwachtig

woordverbanden van ‘geagiteerd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geagiteerd
kalm

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c