kommerlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kommerlijk (bn):
armoedig, armzalig, beklagenswaardig, beroerd, deerniswekkend, droevig, ellendig, gekweld, jammerlijk, moeilijk, noodlijdend, treurig, zorgelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

armoedig (bn) :
armelijk, armetierig, armzalig, behoeftig, erbarmelijk, haveloos, kaal, karig, kommerlijk, nooddruftig, schabberig, schamel, schraal, sjofel
behoeftig (bn) :
arm, armelijk, armoedig, berooid, indigent, kommerlijk, nooddruftig, noodlijdend, schamel, schraal
zorgelijk (bn) :
kommerlijk, tobberig

woordverbanden van ‘kommerlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
armzalig, kommerlijk

ARMZALIG, KOMMERLIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 173.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c