kommerlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kommerlijk (bn) :
armoedig, zorgelijk, beroerd, treurig, moeilijk, droevig, ellendig, armzalig, gekweld, jammerlijk, deerniswekkend, noodlijdend, beklagenswaardig

als synoniem van een ander trefwoord:

armoedig (bn) :
kaal, schraal, armzalig, behoeftig, karig, erbarmelijk, sjofel, schamel, armetierig, haveloos, armelijk, schabberig, kommerlijk, nooddruftig
behoeftig (bn) :
armoedig, arm, schraal, berooid, schamel, armelijk, noodlijdend, kommerlijk, indigent, nooddruftig
zorgelijk (bn) :
tobberig, kommerlijk

woordverbanden van ‘kommerlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 173:

armzalig, kommerlijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c