onmatig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onmatig (bn) :
hevig, overdreven, overmatig, overdadig, buitensporig, onbeteugeld
onmatig (bn) :
gulzig

als synoniem van een ander trefwoord:

buitensporig (bn) :
onredelijk, losbandig, overdreven, verbazend, bovenmatig, ongehoord, overmatig, overdadig, extreem, ongerijmd, mateloos, excessief, verregaand, exorbitant, tomeloos, onmatig, teugelloos
overdadig (bn) :
overdreven, bovenmatig, overmatig, buitensporig, overvloedig, extravagant, luxueus, weelderig, kwistig, onmatig, copieus, verkwistend, lucullisch
overmatig (bn) :
overdreven, bovenmatig, overdadig, uitermate, uitbundig, buitensporig, mateloos, excessief, grenzeloos, buitengemeen, onmatig
bovenmatig (bn) :
buitengewoon, overdreven, overmatig, overdadig, buitensporig, mateloos, excessief, buitengemeen, onmatig, prodigieus
mateloos (bn) :
bovenmatig, overmatig, onbegrensd, buitensporig, onmetelijk, grenzeloos, onmatig

woordverbanden van ‘onmatig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onmatig
matig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c