onmatig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onmatig (bn) :
buitensporig, hevig, onbeteugeld, overdadig, overdreven, overmatig
onmatig (bn) :
gulzig

als synoniem van een ander trefwoord:

buitensporig (bn) :
bovenmatig, excessief, exorbitant, extreem, losbandig, mateloos, ongehoord, ongerijmd, onmatig, onredelijk, overdadig, overdreven, overmatig, teugelloos, tomeloos, verbazend, verregaand
overdadig (bn) :
bovenmatig, buitensporig, copieus, extravagant, kwistig, lucullisch, luxueus, onmatig, overdreven, overmatig, overvloedig, verkwistend, weelderig
overmatig (bn) :
bovenmatig, buitengemeen, buitensporig, excessief, grenzeloos, mateloos, onmatig, overdadig, overdreven, uitbundig, uitermate
bovenmatig (bn) :
buitengemeen, buitengewoon, buitensporig, excessief, mateloos, onmatig, overdadig, overdreven, overmatig, prodigieus
mateloos (bn) :
bovenmatig, buitensporig, grenzeloos, onbegrensd, onmatig, onmetelijk, overmatig

woordverbanden van ‘onmatig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onmatig
matig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c