mismaakt

als woordenboektrefwoord:

mismaakt:
bn. (-er, -st), lelijk, wanstaltig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mismaakt (bn) :
vergroeid, misvormd, wanstaltig, wanschapen

als synoniem van een ander trefwoord:

lelijk (bn) :
gruwelijk, mismaakt, weerzinwekkend, afschuwelijk, afzichtelijk, afgrijselijk, misvormd, afstotelijk, wanstaltig, onooglijk, mottig, onknap, onfraai, onesthetisch
gebrekkig (bn) :
lam, wrak, mismaakt, hulpbehoevend, ziekelijk, kreupel, zwak, gehandicapt, verminkt, invalide, misvormd, malheureus
wanstaltig (bn) :
monsterlijk, mismaakt, afzichtelijk, lelijk, misvormd, monstrueus, monsterachtig, gedrochtelijk
monsterachtig (bn) :
mismaakt, afzichtelijk, wanstaltig, monstrueus, gedrochtelijk, wanschapen
gedrochtelijk (bn) :
mismaakt, misvormd, wanstaltig, monstrueus, monsterachtig, wanschapen

woordverbanden van ‘mismaakt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wanstaltig duidt aan, dat iets onregelmatig of onnatuurlijk van bouw is, wat de verschillende deelen betreft, waardoor het geheel een onaangenamen indruk maakt. Wanschapen is leelijk geschapen en dus gedrochtelijk. Misvormd drukt het zachter uit en geeft te kennen dat iets afwijkt van den goeden vorm, dus een slechten, leelijken vorm heeft; hetzelfde wordt ook door mismaakt aangeduid. Dit staat tegenover welgemaakt, en, terwijl welgemaakt iets aanduidt dat schoon is, is mismaakt het tegenovergestelde, derhalve wat leelijk is, doch meer bepaald leelijk door onnatuurlijke vergroeiing van eenig deel van het lichaam.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 76:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 429:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c