stollen

als woordenboektrefwoord:

stollen:
(gestold), stremmen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

coaguleren (ww) :
klonteren, stollen, stremmen
stremmen (ww) :
klonteren, stollen
runnen (ww) :
stollen, stremmen
verstijven (ww) :
stollen

woordverbanden van ‘stollen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bevriezen, stollen

Beide woorden drukken uit, dat eene vloeibare massa door verlies van warmte in vasten toestand overgaat. Bij stollen behoeft de warmtegraad niet beneden het vriespunt te dalen, bij bevriezen is dit wel het geval. Gesmolten vet stolt, als het niet warm wordt gehouden. Water bevriest bij 0 graden Celsius.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 76:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stollen
smelten

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0035 c