stollen

als woordenboektrefwoord:

stollen:
(gestold), stremmen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

coaguleren (ww) :
klonteren, stollen, stremmen
stremmen (ww) :
klonteren, stollen
runnen (ww) :
stollen, stremmen
verstijven (ww) :
stollen

woordverbanden van ‘stollen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bevriezen, stollen

Bevriezen — stollen. Beide woorden drukken uit, dat eene vloeibare massa door verlies van warmte in vasten toestand overgaat. Bij stollen behoeft de warmtegraad niet beneden het vriespunt te dalen, bij bevriezen is dit wel het geval. Gesmolten vet stolt, als het niet warm wordt gehouden. Water bevriest bij 0 graden Celsius.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
lelijk, afzichtig, mismaakt, wanstaltig, kreupel, gebrekkelijk, lam, stram, stremmen, stollen

LEELIJK, AFZIGTIG, MISMAAKT, WANSTALTIG, KREUPEL, GEBREKKELIJK, LAM, STRAM, STREMMEN, STOLLEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 76.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stollen
smelten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c