wanstaltig

als woordenboektrefwoord:

wanstaltig:
bn. (-er, -st), misvormd, mismaakt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wanstaltig (bn):
afzichtelijk, gedrochtelijk, lelijk, mismaakt, misvormd, monsterachtig, monsterlijk, monstrueus

als synoniem van een ander trefwoord:

lelijk (bn) :
afgrijselijk, afschuwelijk, afstotelijk, afzichtelijk, gruwelijk, mismaakt, misvormd, onesthetisch, onfraai, onknap, onooglijk, wanstaltig, weerzinwekkend, mottig
afstotend (bn) :
afkeerwekkend, afschuwelijk, afstotelijk, bars, gedrochtelijk, lelijk, onaangenaam, onsympathiek, wanstaltig, weerzinwekkend
monsterachtig (bn) :
afzichtelijk, gedrochtelijk, mismaakt, monstrueus, wanschapen, wanstaltig
gedrochtelijk (bn) :
mismaakt, misvormd, monsterachtig, monstrueus, wanschapen, wanstaltig
monsterachtig (bn) :
afzichtelijk, gedrochtelijk, monsterlijk, walgelijk, wanstaltig
afzichtelijk (bn) :
gedrochtelijk, monsterlijk, wanstaltig, weerzinwekkend
mismaakt (bn) :
misvormd, vergroeid, wanschapen, wanstaltig
gedrochtelijk (bn) :
afstotend, wanstaltig

woordverbanden van ‘wanstaltig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
mismaakt, misvormd, wanschapen, wanstaltig

Mismaakt — misvormd — wanschapen — wanstaltig. Wanstaltig duidt aan, dat iets onregelmatig of onnatuurlijk van bouw is, wat de verschillende deelen betreft, waardoor het geheel een onaangenamen indruk maakt. Wanschapen is leelijk geschapen en dus gedrochtelijk. Misvormd drukt het zachter uit en geeft te kennen dat iets afwijkt van den goeden vorm, dus een slechten, leelijken vorm heeft; hetzelfde wordt ook door mismaakt aangeduid. Dit staat tegenover welgemaakt, en, terwijl welgemaakt iets aanduidt dat schoon is, is mismaakt het tegenovergestelde, derhalve wat leelijk is, doch meer bepaald leelijk door onnatuurlijke vergroeiing van eenig deel van het lichaam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
lelijk, afzichtig, mismaakt, wanstaltig, kreupel, gebrekkelijk, lam, stram, stremmen, stollen

LEELIJK, AFZIGTIG, MISMAAKT, WANSTALTIG, KREUPEL, GEBREKKELIJK, LAM, STRAM, STREMMEN, STOLLEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 76.

in hedendaagse spelling:
mismaakt, wanstaltig, misvormd, wanschapen

MISMAAKT, WANSTALTIG, MISVORMD, WANSCHAPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 429.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c