onterecht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onterecht (bn):
onbillijk, onjuist, ten onrechte

als synoniem van een ander trefwoord:

oneerlijk (bn) :
bedrieglijk, leugenachtig, onoprecht, onterecht, onzuiver, slinks, unfair, vals, verdorven

woordverbanden van ‘onterecht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onterecht
terecht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c