aan iets bekocht zijn

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aan iets bekocht zijn, iets te duur gekocht hebben

Bekocht (aan iets .... zijn) — te duur (iets .... gekocht hebben). De eerste uitdrukking is sterker dan de laatste. Wie iets te duur koopt, besteedt er slechts een hoogeren prijs voor dan eigenlijk noodig was; wie aan iets bekocht is, heeft zijn geld verspild aan eene zaak, die onbruikbaar is, of die slechts luttele waarde heeft.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
aan, bekocht, iets, zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.009 nc