aan iets bekocht zijn

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aan iets bekocht zijn, iets te duur gekocht hebben

De eerste uitdrukking is sterker dan de laatste. Wie iets te duur koopt, besteedt er slechts een hoogeren prijs voor dan eigenlijk noodig was; wie aan iets bekocht is, heeft zijn geld verspild aan eene zaak, die onbruikbaar is, of die slechts luttele waarde heeft.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c