anti

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

tegen (vz) :
in strijd met, versus, contra, anti, anti-
tegenstander (zn) :
tegenspeler, tegenpartij, vijand, opponent, anti, antagonist, tegenstrever, bestrijder
tegen (bn) :
anti

woordverbanden van ‘anti’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

anti
voor

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c