in het oog vallen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afsteken, in het oog vallen, opzichtig zijn

Afsteken — in het oog vallen — opzichtig zijn. Sterk uitkomen. Afsteken is door groot verschil met iets anders, bijzonder uitkomen, en wordt vooral gezegd van een voorwerp, dat van een ander sterk in kleur verschilt, wanneer het tegen dat andere aan of daarnaast gezien wordt. „De sneeuw der hooge kruinen steekt schitterend af tegen den blauwen hemel". Ook van kleuren onderling. Die helle, gele verf steekt reeds van verre af bij het harde groen. Het wordt dikwijls in ongunstigen zin gebruikt. Opzichtig zijn sluit altijd het bijdenkbeeld in van iets vreemds en van iets opzettelijks, dat door sterksprekende kleuren het oog op eene onaangename wijze aandoet. Het geeft niet alleen eene tegenstelling tusschen verschillende kleuren of voorwerpen te kennen, maar wordt zelfs van ééne sterksprekende kleur gebezigd. Die japon is voor hare jaren veel te opzichtig. Beide, afsteken en opzichtig zijn, hebben tengevolge dat datgene, wat afsteekt of opzichtig is, in het oog valt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
in, oog, vallen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c