afstand doen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afzien (ww) :
afstand doen, afstappen van, beëindigen, laten schieten, laten varen, opgeven, prijsgeven, staken

woordverbanden van ‘afstand doen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afstaan, afstand doen

Zijn bezit of zijne aanspraak opgeven, laten varen. Afstaan en afstand doen van iets worden door elkaar gebruikt. Men staat iets af aan een ander, die het voor een zeker doel kan gebruiken. Men doet er afstand van, wanneer men alle mogelijke aanspraken op iets laat varen, en aan een ander overlaat om het te gebruiken of niet. Ik wil u mijne kamer afstaan, mits gij er alles laat zooals het is. Hij deed afstand van alles wat hij had, en trok zich in een klooster terug. Hij doet er geen afstand van.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 135:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c