afwentelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwentelen (ww):
afschuiven, overdragen

als synoniem van een ander trefwoord:

overdragen (ww) :
afwentelen

woordverbanden van ‘afwentelen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c