afwentelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwentelen (ww):
afschuiven, overdragen

als synoniem van een ander trefwoord:

overdragen (ww) :
afwentelen

woordverbanden van ‘afwentelen’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c