schillen

als woordenboektrefwoord:

schillen:
(geschild), van de schil ontdoen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

pellen (ww) :
afschilferen, afstropen, doppen, ontschorsen, schillen
afstropen (ww) :
afhalen, kwellen, pellen, schillen
doppen (ww) :
ontpitten, pellen, schillen
schoonmaken (ww) :
afhalen, jassen, schillen
afpellen (ww) :
doppen, pellen, schillen
piepen (ww) :
jassen, schillen
afhalen (ww) :
schillen
jassen (ww) :
schillen

woordverbanden van ‘schillen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
doppen, pellen, schillen, ontbolsteren

Doppen — pellen — schillen — ontbolsteren. Doppen noemt men het openen der harde doppen of kleppen der peulvruchten; pellen het bij gedeelten verwijderen van de schaal der eieren en van het vel of vlies, dat de bekleeding van sommige boom vruchten en graansoorten uitmaakt. Schillen het met een scherp voorwerp verwijderen van het zachte bekleedsel eener vrucht of van de schors van een boom. Ontbolsteren, dat eigenlijk niets anders is dan eene vrucht van den bolster ontdoen, wordt in figuurlijken zin alleen gebruikt voor: iemand vatbaar maken voor verdere beschaving. Eene noot pellen; gepelde gerst; het schillen van een appel; eiken hakhout wordt geschild.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doppen, ontbolsteren, pellen, schillen

DOPPEN, ONTBOLSTEREN, PELLEN, SCHILLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 104.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
schil

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT (i) (ii) (iii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.002 c