doppen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doppen (ww):
ontpitten, pellen, schillen
doppen (ww):
dompelen, dopen, soppen
doppen (ww):
betten, deppen
doppen (ww):
schoolblijven
doppen (ww):
stempelen

als synoniem van een ander trefwoord:

pellen (ww) :
afschilferen, afstropen, doppen, ontschorsen, schillen
afpellen (ww) :
doppen, pellen, schillen

woordverbanden van ‘doppen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
doppen, pellen, schillen, ontbolsteren

Doppen — pellen — schillen — ontbolsteren. Doppen noemt men het openen der harde doppen of kleppen der peulvruchten; pellen het bij gedeelten verwijderen van de schaal der eieren en van het vel of vlies, dat de bekleeding van sommige boom vruchten en graansoorten uitmaakt. Schillen het met een scherp voorwerp verwijderen van het zachte bekleedsel eener vrucht of van de schors van een boom. Ontbolsteren, dat eigenlijk niets anders is dan eene vrucht van den bolster ontdoen, wordt in figuurlijken zin alleen gebruikt voor: iemand vatbaar maken voor verdere beschaving. Eene noot pellen; gepelde gerst; het schillen van een appel; eiken hakhout wordt geschild.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doppen, ontbolsteren, pellen, schillen

DOPPEN, ONTBOLSTEREN, PELLEN, SCHILLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 104.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
dop

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.74.77.

debug info: 0.0027 c