dopen

als woordenboektrefwoord:

dopen:
(gedoopt), het toedienen van de doop ; een naam geven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dopen (ww):
te water laten, ten doop houden
dopen (ww):
dompelen, drenken, soppen
dopen (ww):
noemen

als synoniem van een ander trefwoord:

indopen (ww) :
dippen, dopen, indompelen, onderdompelen, soppen, stippen
doppen (ww) :
dompelen, dopen, soppen
kerstenen (ww) :
bekeren, dopen

woordverbanden van ‘dopen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dompelen, dopen

Dompelen — doopen. Dompelen, (indompelen, onderdompelen) is een voorwerp geheel onder eene vloeistof houden; doopen het voorwerp er slechts even in steken. Men doopt beschuit in melk, men doopt zijne vingers in water, om er iets mede te besprenkelen. Dat besprenkelen zelf, wanneer het eene zinnebeeldige handeling is om iemand in een kerkgenootschap of geloofsgemeenschap op te nemen, noemt men ook doopen. Oudtijds geschiedde de doop door de bekeerden onder te dompelen. Figuurlijk: in rouw dompelen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
dompelen, dopen

21. Dompelen — doopen.

Nederwaarts in een vloeistof drukken.

Dompelen duidt aan, dat het voorwerp geheel in de vloeistof wordt gedrukt, doopen dat dit slechts gedeeltelijk geschiedt. Een lichaam, dat men in het water dompelt, wordt dichter. Men doopt zijn vingers in het water om er iets mee te besprenkelen. (Vandaar de tegenwoordige beteekenis van doopen in kerkelijken zin; vroeger was het werkelijk een in- of onderdompelen.)

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dompelen, dompen, dopen, duiken

DOMPELEN, DOMPEN, DOOPEN, DUIKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 84.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
doop

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c