ontwringen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afdwingen (ww) :
forceren, afpersen, ontfutselen, ontwringen, afdreigen
afpersen (ww) :
uitzuigen, ontwringen, afdreigen

woordverbanden van ‘ontwringen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ontrukken, ontweldigen, ontwringen

Iemand iets door sterke krachtsinspanning ontnemen. Ontrukken is iemand iets met een ruk ontnemen, door plotselinge aanwending van kracht. Ontweldigen heeft meer het geweld in het algemeen op het oog, de overmacht waarvan men gebruik maakt, om iemand die tegenstand biedt; iets te ontnemen. Ook bij ontwringen staat op den voorgrond dat er een sterke tegenstand geboden wordt, hierdoor wordt echter meer de wijze, waarop iets ontnomen wordt, aangeduid, n.l. door wringen of draaien. Het laatste onderstelt meer tijd en weerstand dan het eerste woord.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 100:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c