ontwringen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afdwingen (ww) :
afdreigen, afpersen, forceren, ontfutselen, ontwringen
afpersen (ww) :
afdreigen, ontwringen, uitzuigen

woordverbanden van ‘ontwringen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ontrukken, ontweldigen, ontwringen

Ontrukken — ontweldigen — ontwringen. Iemand iets door sterke krachtsinspanning ontnemen. Ontrukken is iemand iets met een ruk ontnemen, door plotselinge aanwending van kracht. Ontweldigen heeft meer het geweld in het algemeen op het oog, de overmacht waarvan men gebruik maakt, om iemand die tegenstand biedt; iets te ontnemen. Ook bij ontwringen staat op den voorgrond dat er een sterke tegenstand geboden wordt, hierdoor wordt echter meer de wijze, waarop iets ontnomen wordt, aangeduid, n.l. door wringen of draaien. Het laatste onderstelt meer tijd en weerstand dan het eerste woord.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afdwingen, afknevelen, afpersen, ontrukken, ontweldigen, ontwringen

AFDWINGEN, AFKNEVELEN, AFPERSEN, ONTRUKKEN, ONTWELDIGEN, ONTWRINGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 100.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.198.244.

debug info: 0.0107 nc