aanblazen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanblazen (ww):
aanwakkeren, opwekken

als synoniem van een ander trefwoord:

aanstoken (ww) :
aanblazen, aanwakkeren, oppoken, oprakelen, verwekken, voeden
aanwakkeren (ww) :
aanblazen, aansporen

woordverbanden van ‘aanblazen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanhitsen, ophitsen, aanblazen, aanporren, aanprikkelen, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanzetten

AANHITSEN, OPHITSEN, AANBLAZEN, AANPORREN, AANPRIKKELEN, AANSPOREN, AANSTOKEN, AANVUREN, AANZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 25.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanblazen
afblazen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c