vrijmaken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vrijmaken (ww):
bevrijden, loslaten, losmaken, ontzetten
vrijmaken (ww):
banen, deblokkeren, ontruimen
vrijmaken (ww):
emanciperen

als synoniem van een ander trefwoord:

bevrijden (ww) :
afhelpen, emanciperen, losmaken, ontdoen, ontheffen, ontketenen, ontslaan, ontvoogden, redden, verlossen, vrijlaten, vrijmaken, vrijstellen
ontdoen (ww) :
afdoen, beroven, bevrijden, ontbloten, ontkleden, ontlasten, vrijmaken
loslaten (ww) :
afstaan, losmaken, niet vasthouden, vrijgeven, vrijlaten, vrijmaken
losmaken (ww) :
bevrijden, loslaten, verlossen, vrijmaken
deblokkeren (ww) :
vrijgeven, vrijmaken

woordverbanden van ‘vrijmaken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
vrijmaken, bevrijden, bevrijden van, bevrijden voor, vrijstellen

VRIJMAKEN, BEVRIJDEN, VAN IETS BEVRIJDEN, VOOR IETS BEVRIJDEN, VRIJSTELLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 306.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c