verwezen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwezen (bn) :
verslagen, onthutst, verbouwereerd

als synoniem van een ander trefwoord:

verslagen (bn) :
kapot, ontzet, verwezen, terneergeslagen

woordverbanden van ‘verwezen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c