wezenloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wezenloos (bn):
apathisch, versteend, verwilderd
wezenloos (bn):
dom, gedachteloos, imbeciel, leeg

als synoniem van een ander trefwoord:

verwilderd (bn) :
ontdaan, verdwaasd, verward, wezenloos
leeg (bn) :
geesteloos, ijdel, wezenloos
versteend (bn) :
gevoelloos, wezenloos

woordverbanden van ‘wezenloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
pal gezet, verstomd, verlegen, bedremmeld, bedwelmd, wezenloos, beteuterd, betoverd

PALGEZET, VERSTOMD, VERLEGEN, BEDREMMELD, BEDWELMD, WEZENLOOS, BETEUTERD, BETOOVERD

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 131.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c